top of page

Size Özel Problem Çözümü Yaklaşımı : Design Thinking


Merkezinde insan olan ve insan ihtiyaçlarını ve arzularını teknik anlamda mümkün, iş anlamında gerçekleştirilebilir kılarken, insan duygularına tesir eden çözümleri geliştirme yaklaşımıdır Design Thinking.

Kolay uygulanabilir bir çerçevesi var. Empati, Tanımlama, Fikir Geliştirme, Modelleme, Test adımları ile başlıyor. Bu adımların uygun sıklıkta tekrarlanması ve her bir adımın kendi içinde tasarlanması ile probleme tam oturan bir çözüm yaklaşımı haline geliyor. Size özel bir elbise gibi, nano teknolojik bir kumaş gibi biçim alıyor. Uygulama süresince gelişiyor ve tecrübe ederek öğreniyor.

Olmazsa olmazı Empati. İnsana odaklanan bu yaklaşım, insanın içinde bulunduğu ekosistemi gözlemlerken, gördüklerinin ve duyduklarının ötesini görmeye ve deneyimlemeye çalışıyor. Çözümün kalbi olan bu aşama doğru planlanmazsa, yetersiz veri toplanırsa, sağlanan tarihsel, açık, sezgisel, dolaylı veriler aktarılırken kaybolursa, hedeflenen başarıya ulaşmak planlanandan uzun sürebiliyor.

bottom of page