SERTİFİKALI SCRUM EĞİTİMİ

16-17 Kasım 2019

 

International Scrum Institute™

Scrum Master Accredited Certification™ (SMAC) /

Scrum Team Member Accredited Certification™ (STMAC)

1 Kasım'a kadar  erken kayıt fırsatını kaçırmayın

International Scrum Institute™ Scrum Master (SMAC) Sertifikalı

Süre  

2 Gün / 16 Saat

Eğitmen 

Zülfikar Karakaya

Kimler İçin

Agile Team Members, Scrum Masters, Scrum Development Team, Product Owners, Agile Leaders

İçerik

Team Diversity

Magic Ball

Empirical Process Control

Agile Values & Principles

Scrum Values

Project Path

Marshmallow Challenge GAME

Iterative & Incremental

Lean Principles

Daily Meeting

Myths & Facts

Scrum Roles

Scrum Flow

Team Dynamics

Product Vision

Product Backlog

User Stories

Agile Estimation

Definition of Done

Sprint Retrospective

Detaylı bilgi

International Scrum Institute™ Product Owner (SPOAC) Sertifikalı

Süre  

1 Gün / 8 Saat

Eğitmen 

Zülfikar Karakaya

Kimler İçin

Scrum Master, Product Owner, Agile Project Managers

 

İçerik

“SportVision” ürünü ile baştan sona ürün geliştirme

 • Portfolio Planning ve Cost of Delay

 • Product Vision - Elevator Pitch

 • Product Vision Board & Lean Canvas

 • User Story Mapping

 • Product Owner Board

 • Product Roadmap

Önceliklendirme Teknikleri

 • MoSCoW

 • Business Value Game

 • Gecikme Maliyeti (Cost of Delay)

 • Zaman profilleri

 • İş Değeri Ölçümleme (Business Value Game)

 • Kano Model

 • Müşteri Memnuniyeti Modeli

 • Kullanıcı Hikaye Haritası (User Story Map)

Dependency Management

Release Planning & Forecast

Detaylı bilgi

Süre  

2 Gün / 16 Saat

Eğitmen 

Zülfikar Karakaya

Kimler İçin

Bu eğitim, üst düzey yöneticileri, birim, proje ve ürün yöneticilerini, yönetici adaylarını, insan kaynakları ekibini, agile koçları, scrum master’ları, ürün sahiplerini (product owner) ve alanında uzman olan lider adayı çalışanları hedef almaktadır. 

 

Yönetim yalnızca yöneticilere bırakılmayacak kadar önemlidir. Bu hepimizin işi! Bu sebeple Management 3.0® eğitimi tüm çalışanlara hitap eder.

Genel Hatlarıyla

 • Çevikliğin ölçeklendirilmesi sırasında kurumsal gelişim

 • Yüksek motivasyonlu ve kendini yönetebilen ekipler yetiştirme

 • Çevik liderlik pratikleri

 • Üst Yönetim ve İnsan Kaynakları için yeni fikirler

 • Çevik Koçlar ve Scrum Master’lar için ilham veren uygulamalar

 • Proje ve Ürün Yöneticileri için tavsiyeler

 • Birim Yöneticileri, Takım Liderleri ve Yaratıcı Çalışanlar için pratikler

İçerik

Çevik Liderlik Eğitimi, 6 temel bakış açısıyla organizasyon bünyesinde takımların nasıl kurulması ve büyütülmesi gerektiğini derinlemesine inceler. Bilim dünyasından ispatlar getirir ve hem teorik hem de pratikte çok faydalı bilgiler sunar. Eğitimden çıktığınız anda hemen uygulamaya geçirebileceğiniz (take-away) bir sürü pratik sunar. Bu 6 temel bakış açısı şöyle sıralanır :

 

 • Ekipleri Yetkilendir - Empower Teams

  • Yetki devrinin 7 seviyesi

  • Yetkilendirme nasıl ve ne zaman yapılır?

  • Ekipleri yetkilendirerek nasıl daha sağlıklı kurum yapıları meydana getirebiliriz?

  • Yetkilendirme sadece yöneticiden çalışana tek yönlü mü çalışır?

  • Sorumluluk ve inisiyatif alırken görünmez duvarlara çarpmaktan nasıl kaçınırız?

  • Ekip çalışmasını ve etkileşimleri nasıl geliştiririz?

  • Yönetimin öz-örgütlenen ekiplere güvenmesini nasıl sağlarız?

 

 • İnsanları Harekete Geçir (Motivasyon) - Energize People

  • İnsanları nasıl harekete geçirebiliriz?

  • Motivasyon ve tutkuyu nasıl arttırırız?

  • İnsanları adil yollarla rahatsız etmeden nasıl teşvik ederiz?

  • Müdahillik nasıl sağlanır?

 

 • Sınırları Belirle - Align Constraints

  • Ürün sahibi olan takımları yönetimle nasıl hizalarız?

  • Bir ekibi kendisine ait hedefe nasıl odaklarız?

  • Ekiplerin ve kurumun hedeflerinin örtüşmesini nasıl sağlarız?

 

 • Yetkinlik Geliştir - Develop Competence

  • İnsanların yetkinliklerini ve becerilerini geliştirmesine nasıl yardımcı olabiliriz?

  • Kaliteyi nasıl arttırırız ve bunu nasıl ölçeriz?

 

 • Yapıyı Büyüt - Grow Structure

  • Kurumsal yapıları nasıl çevikleştirebiliriz?

  • Birden fazla proje ve ürün sahibi ile nasıl çalışabiliriz?

  • Ekipler arası bağımlılıkları nasıl çözümleyebiliriz?

 

 • Herşeyi Sürekli İyileştir - Improve Everything

  • Kurum kültürünü nasıl değiştirebiliriz?

  • Çevik olmayan ortamda nasıl çevik ekipler barındırabiliriz?

  • İnsanlara kendilerini geliştirmesi konusunda nasıl yardımcı olabiliriz?

 

 • Değişim Yönetimi - Change Management

  • Sistem ile Dans, İnsan Odaklılık, Ağı Harekete Geçir, Çevreyi Değiştir (Dance with The System, Mind The People, Stimulate The Network, Change The Environment)

Detaylı bilgi