top of page

Çevik Takımlar Tahminledikleri İşleri Bitirmek Zorunda mı?


Çevik takımlar için sıklıkla kullanılan ölçümlerden bir tanesi, takımların iterasyonlar içinde planladıkları tüm işleri bitirip bitirmediğinin ölçülmesidir.


Takımların planladıkları işleri tamamlamaları yolunda gerekli adaptasyonu sağlayıp sağlayamadıklarının ölçülmesinde yanlış olan bir şey yoktur. Ancak takımların her seferinde işlerin tamamını bitirmesini bekleyemeyiz. Bu, gerçekçi değildir. Hatta böyle bir beklenti ve zorlama, onları, bitirebileceklerine emin oldukları, nispeten düşük iş miktarını taahhüt etmeye götürür.


Aşırı ve abartılı beklentiler işlev bozukluklarına yol açabilir.


Bu, bazı durumlarda takımların başarabileceklerine inanmadıkları işlere taahhüt vermesine, bazı durumlarda ise başarabilecekleri güvenli bölgede ısrarla kalmasına yol açar.


Her iki uç durumda da farklı türden de olsa bazı aksaklıklar ortaya çıkacaktır. Kiminde tahmin edilebilirlik düşer, takımların kendine olan güveni ve motivasyonu etkilenir, kiminde inovatif yaklaşımlar körelir, kiminde ise takımlar kapasitelerinin altında iş çıkarır.


Bu sebeple, hedefleri ve nihai tarihleri belirlerken çok dikkatli olmak ve iyi bir denge gözetmek gerekir.


Çevik takımlar, iterasyonda planladıkları işlerin tamamını, zamanlarının %80’inde tamamlamayı hedeflemelidir. Bu, takımların imkansızı başarmalarını beklemeden tahminlenebilirlik açısından iyi bir durum oluşturur. Plandıkları işin %80’ini bitirmekten bahsetmiyorum, bu farklı bir durumdur.


Açık olmak gerekirse, iyi ve kararlı bir takım, koştuğu iterasyonların 10’da 8’inde tahminledikleri her şeyi bitirir diyebiliriz.


Ancak fazlaca bölünen, iş ortamı ve şartlarının karmaşıklığı yüksek olan takımlarda bu zor olabilir. Eğer, acilen cevaplanmasını beklediğiniz işlerin çok yoğun olduğu bir ortamdaysanız, daha düşük bir oranı hedeflemelisiniz, tabi nelerin gerçekten acilen cevaplanması gerektiğini iyi ayırt edebilmek ve bu konuda dirençli olmak ön koşuluyla.


Bu bağlamda, fonksiyonel bileşimi, yapısı, çalışma ortam ve koşulları iyi ayarlanmış, karşılaştığı engellerin aşılmasında gerekli desteği alabilen, zorlu ama başarılabilir hedeflere sahip ekiplerin %80 oranında tahminlenebilir iş çıkaracağını ön görebiliriz. Eğer böyle değilse, bu cümledeki parametreler tekrar gözden geçirilmelidir.Kaynak : Mike Cohn

 

bottom of page