top of page

Scrum perspektifinden iyi bir yönetici olmak


Agile Manifesto içindeki dört temel kuraldan birisi, kişiler ve bunlar arasındaki ilişkileri öne çıkaran çok önemli bir prensibi vurgulamaktadır. Sizin için, size bağlı olan kişiler ve/veya hizmet ettiğiniz müşteriler ve bunların arasındaki ilişkiler uymak zorunda olduğunuz katı kurallardan daha önemli değilse bakış açınızda köklü bir değişime gitmek zorundasınız. Yeni bir yaklaşım, gerektiği kadar değişim ve değişimi kabullenmek, benimsemek ve adapte olmak sadece benliği yüksek yöneticiler için değil herkes için zordur. Ancak şeffaf bir çalışma ortamı sağlayarak sürekli ve düzenli geri bildirim alırsanız ve diğerlerini beklemeden kendi kendinizi eleştirme erdemine sahip olursanız, "sürekli iyileştirme" için temel adımları atmış olursunuz.

Sürekli iyileştirme, "continous improvement", son yıllarda özellikle yazılım dünyasında çok popüler olan bir kavram. Temelleri, geçtiğimiz yüzyılın ortalarında Toyota'da ortaya atılan ve gelişerek felsefi bir yaklaşım halini alan Lean prensiplerine kadar dayanan, yazılım dünyasında Agile prensipleri ile olgunlaşan bu kavram en kolay anlaşılır halini Scrum ile aldı.

Şimdi bu iki kavramı, kişilerin önemi ve sürekli iyileştirme kavramlarını birleştirelim;

Sürdürülebilir bir iyileştirme ortamı sağlamak kişilerden geçer. Kişiler ve onlar arasındaki ilişkiler, kullanmakta olduğunuz araçlardan ve itaat etmek zorunda olduğunuz katı kurallardan, kötü bir üst yönetim baskısından çok daha önemlidir. İtaat etmek esastır ancak sizin için, özellikle sorumluluğunu aldığınız kişiler daha ön planda olmalıdır. Bu noktadan hareketle şunu söyleyebiliriz : Hiyerarşik bürokrasiden işbirlikçi liderliğe, finansal hedefleri belirlemek için kullanılan metriklerden, kişilerin, takımların, organizasyonların ve toplulukların değer üreten katkılarını ölçen ve onları merkezine alan metriklere geçmeye şiddetle ve acilen ihtiyacımız vardır.

Bu prensipleri pratiğe geçirmek o kadar da zor değil. Mesela, Google çalışanları arasında yapılan bir araştırma iyi bir yöneticinin nasıl olması gerektiğini maddeler halinde ortaya koymuş. Bi göz atmakta fayda var. İyi bir yönetici;

  1. aynı zamanda iyi bir koçtur

  2. mikro yönetim yapmaz, takımını güçlendirir, yetkilendirir ve sınırlarını belirler

  3. ekip üyelerinin başarı ve mutluluğuyla ilgili duygu ve endişelerini düzenli olarak dile getirir

  4. verimli ve sonuç odaklıdır

  5. iyi bir iletişimcidir, dinler ve bilgi paylaşır, hem teknik, hem de kurumsal bilginin akışını kolaylaştırır

  6. kariyer gelişimine yardımcı olur

  7. ekip hakkında açık bir vizyonu ve stratejisi vardır, ekibiyle birlikte vizyon, hedefler ve stratejiler geliştirir.

  8. ekibe tavsiyeler verebilecek kilit teknik yeteneklere sahiptir

Dikkat edilirse 4. madde hariç tüm prensipler; ekip ve aralarındaki ilişkilere dayanmaktadır. Bu da ancak ve ancak Scrum gibi bir yaklaşımın doğal bir sonucu olan şeffaf bir çalışma ortamında sürekli ve düzenli geri bildirim ile mümkündür. Bana göre Scrum bu yüzden önemlidir ve değerlidir.

Günlük toplantılar (daily meetings), scrum-boards, burndown-charts, gözden geçirme ve geriye dönük istişare toplantıları (retrospective) ile sürekli ve düzenli geri bildirim için şeffaf bir çalışma ortamı kendiliğinden sağlanmış olur. Bunun üstüne, düzenli aralıklarla yapacağınız bire bir toplantılar da eklenirse, takımların öz-yönetim sahibi, güçlü ve hedeflerle çalışan takımlar olduğunu da düşündüğümüzde 1, 2, 3, 5, 6 ve 7 numaralı prensipler yerine getirilmiş olur.

bottom of page