February 7, 2020

Çevik takımlar için sıklıkla kullanılan ölçümlerden bir tanesi, takımların iterasyonlar içinde planladıkları tüm işleri bitirip bitirmediğinin ölçülmesidir.

Takımların planladıkları işleri tamamlamaları yolunda gerekli adaptasyonu sağlayıp sağlayamadıklarının ölçülmesin...

December 26, 2018

Yıl sonu performans değerlendirme sistemlerimizin çarkları çalışmaya başladı. Kimsenin doğruluğuna inanmadığı, değerlendirenin de değerlendirilenin de eleştirdiği, en yüksek maaş alan bir grup insanın firasetine dayalı, bu "kusursuz" yılda bir değerlendirme mantığını,...

August 16, 2018

Kaos teorisinde fraktal yapılardan bahsedilir. Bu yapılar her seviyede kendini tekrar eder ve bütünü oluşturan tüm parçalar adeta bütünün bir özü ve benzeridir. 

Karmaşıklıkla baş etmeye çalıştığımız dünyada, ürün geliştirme (özellikle yazılım dünyasında) kaos’a yakın b...