November 11, 2017

Bütün sistemler için çalışan, işleyen bir model bulmak mümkün değildir. Örneğin SAFe model, Spotify model vs. hiç birisi birer "silver bullet" değildir. Management 3.0 bize şunu söyler : "Steal and tweak". Karmaşıklık dünyasında zaman ve hız kazanmak için, değişim ile...

November 11, 2017

İş yerinde bir arkadaşınız iyi bir şey yaptığında ya da birine yardım ettiğinde ya da işimize faydalı bir şeyler ürettiğinde ne yaparsınız? Sizinle ilgiliyse ve oradaysanız teşekkür edersiniz. Peki ya şirket ile ilgili ya da diğer arkadaşlarınızla ilgili ise ya da tüm...

November 11, 2017

Douglas McGregor, 1960 yılında yayımladığı "The Human Side of the Enterprise" isimli çalışmasında insan doğasını tanımlamak için iki keskin ayrım belirler ve bunları X ve Y teorisi diye isimlendirir. Buna göre çeşitli ana konu başlıklarına göre insanlar ikiye ayrılır. 

...

Please reload

Tanıtılan
Yazılar

Önceliklendirme Sanatı

August 16, 2018

1/8
Please reload

Son Paylaşımlar

December 26, 2018